Dzisiaj jest: niedziela, 27 września 2020
Imieniny: Wawrzyńca, Justyny, Damiana
  [szukaj]

Kalendarium

01.09.1990
Rozpoczyna działalność Szkoła Podstawowa Nr 3 Łódzkiego Stowarzyszenia Społeczno - Oświatowego z sześcioma oddziałami obejmującymi klasy I - III. Szkoła mieściła się przy ulicy Kusocińskiego 118.
28.05.1991
Szkoła uzyskuje uprawnienia szkoły publicznej.
26.06.1991
Rozszerzenie struktury organizacyjnej o klasę zerową i wyższe klasy szkoły podstawowej.
01.09.1991
Szkoła przenosi się do obecnego budynku przy ulicy Babickiego 15.
01.09.1992
Wprowadzenie do programu szkoły wychowania estetycznego.
01.09.1996
Wprowadzenie "innowacyjnych" systemów oceniania z plastyki, muzyki, techniki
i wychowania fizycznego.
01.09.1999
Powstaje Gimnazjum Nr 3 Łódzkiego Stowarzyszenia Społeczno - Oświatowego.
17.11.2000
Jubileusz 10 - lecia szkoły.
20.04.2007
Otwarcie boiska szkolnego.
01.03.2008
Zmiana nazw szkół na Szkołę Podstawową Łódzkiego Stowarzyszenia Oświatowego
i Gimnazjum Łódzkiego Stowarzyszenia Oświatowego.
17.06.2008
Uzyskanie przez Szkołę Podstawową Łódzkiego Stowarzyszenia Oświatowego Certyfikatu Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w kategorii organizacja innowacyjna.
01.09.2009
Nadanie sztandaru Szkołom Łódzkiego Stowarzysznia Oświatowego
09.2000-12.2013
Wychodził miesięcznik "Echo Trójki" (od 2008 "Echo Gimnazjalne").
2003-2010
Wymiana językowa z Aldenham School w Londynie.
2005-2014
Odbywał się Festiwal Piosenki Szkolnej "Piosenkarnia".
01.08.2010
Realizacja w ramach programu Comenius ze szkołami w Bułgarii, Francji, Niemczech, Włoszech, Portugalii i Szwecji projektu "Nastolatki w Europie - różne miejsca, wspólne zainteresowania".
03.02.2011
Powołanie przy naszym Gimnazjum Szkolnego Koła Caritas.
08.02.2013
Otwarcie rozbudowanej części szkoły przeznaczonej na świetlicę i salę muzyczną.
27.03.2013
Otwarcie sali teatralnej, premiera "Małego Księcia".
01.08.2013-31.07.2015
Realizacja w ramach programu Comenius dwustronnego projektu językowego ze szkołą w Szwecji "Bałtyk - nasze wspólne dziedzictwo".
26.06.2015
Obchody 25-lecia szkoły.